Till vänster ser Du Indiens första ölburk från 1981
Till höger en av de allra första ölburkarna från Norge. Bryggerierna hade samma burkar med de olika bryggerinamnen trycktes på locket.
Till höger ser Du en provburk som American Can Companys säljare hade med sig till presumtiva kunder på trettiotalet.
Till höger en tidig Dansk ölburk från Tuborgs Bryggeri.
Till höger ser Du Finlands första ölburk.
Till höger en grekisk ölburk från sextiotalet.
Till höger en tidig fransk ölburk.
Till höger ser du en ölburk från Ceylon, alltså innan det bytte namn till Sri lanka
Till höger ser Du Europas första ölburk från 1936.